Algemene Voorwaarden

Op al onze leveringen en diensten zijn de Algemene Voorwaarden van de Vereniging Restauratoren Nederland (RN) van toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Amsterdam; Dossiernummer 34229718, april 2006.

Deze voorwaarden worden bij de offerte overhandigd.
U kunt ze hier ook downloaden als pdf bestand: Algemene Voorwaarden

Inschrijving Kamer van Koophandel nummer 60693606
Omzetbelastingnummer NL8540.19.182.B01